אנשים-2
אנשים-3

האגודה לקידום האקדמאי בישראל ולשכת האקדמאי במח“ר

"האגודה לקידום האקדמאי בישראל" הינה עמותה רשומה הפועלת לקידום מעמד האקדמאים בישראל. העמותה מאמינה כי חיזוק וקידום מעמד האקדמאי בישראל, הינו הכרח מהותי העומד בבסיס בניית חברה יציבה וכלכלה משגשגת למדינת ישראל. העמותה מאמינה כי קידום מעמד האקדמאי ייעשה באמצעות פיתוח והעשרת הידע המקצועי, המעשי והתיאורטי, בנושאים רבים ומגוונים, במקביל להכשרתם הפורמלית. במסגרת פעילותה העמותה מקיימת בקרב חבריה: סמינרים בארץ ובחו"ל , כנסים, הצגות , סיורים חד יומיים וימי עיון.
יצירת קשר
hp-gallery-01
hp-gallery-02
hp-gallery-03
hp-gallery-04
Powered by Artvision | Truppo Websites