אודות לשכת האקדמאי במח"ר

עמותת לשכת האקדמאי במח"ר הינה עמותה רשומה הפועלת לקידום מעמד האקדמאים בישראל. העמותה מאמינה כי חיזוק וקידום מעמד האקדמאי בישראל, הינו הכרח מהותי העומד בבסיס בניית חברה יציבה וכלכלה משגשגת למדינת ישראל. 

העמותה מאמינה כי קידום מעמד האקדמאי ייעשה באמצעות פיתוח והעשרת הידע המקצועי, המעשי והתיאורטי, בנושאים רבים ומגוונים, במקביל להכשרתם הפורמלית. 

במסגרת פעילותה העמותה מקיימת בקרב חבריה: סמינרים בארץ ובחו"ל ,  כנסים, הצגות , סיורים חד יומיים וימי עיון.

העמותה מקדמת את ענייניו המקצועיים של ציבור האקדמאים, שיפור הידע המקצועי והמיומנות האישית במסגרות לימוד שונות וסמינרים בארץ ומחוצה לה. 

העמותה תפעל לקידום מעמד האקדמאיים על ידי שיתופי פעולה עם משרדי הממשלה השונים, מכללות ומכונים אקדמאיים ומקצועיים, הסתדרות העובדים הכללית והסתדרויות אוטונומיות של ההסתדרות הכללית.

יצירת קשר