התשלום עבור כל אגודה לשנת 2020 הינו 399 ₪. התשלום משתנה מידי שנה עפ"י החלטת האוצר ובכפוף לעליית המדדים. התחייבות לרישום לעמותה 5 שנים
העמותות לא מארגנות הסעות לסמינרים, על העמית להגיע באופן עצמאי.
רישום לסמינר מבוצע באמצעות הטופס המקוון באתר. ניתן לחלק לתשלומים בהתאם לעלות הסמינר.
חברי העמותות יוכלו להירשם לסמינר משפחות שיערך השנה במלון קלאב הוטל באילת בתאריך 5-9/7/2020. הסמינר יהיה עבור עמיתים עם ילדים, כשלפחות אחד מהילדים מתחת לגיל 15, במועד הסמינר.
תוכניות הסמינרים מאושרות ע"י נציבות שירות המדינה ומרכז השלטון המקומי ולכן, ניתן לצאת ע"ח ימי השתלמות בשכר - בארץ- 4 ימים ובחו"ל- יומיים.
חבר עמותה יכול לצאת לסמינר לאחר שנת אכשרה (ניתן לשלם עבור שנת 2019 ולצאת כבר לסמינרים ב - 2020) חבר עמותה אחת – זכאי ליציאה לסמינר אחד בשנה ו לפעילות חד יומית שנפרסם בהמשך. חבר בשתי עמותות – זכאי לצאת ל 2 סמינרים בשנה או לבחור לצאת לסמינר אחד במלגה כפולה (עבור 2 עמותות) וזכאי ל 2 פעילויות חד יומיות. יציאה לסמינר בחו"ל – אחת לשנתיים (ניתן לצרף נלווה לחו"ל).
ניתן לצאת ליותר מסמינר אחד בשנה. ניתן לצאת לסמינר בחו"ל עם נלווה
עמית שיבחר להצטרף לעמותה אחת יצורף ל"אגודה לקידום האקדמאי בישראל" ועמית שייבחר להצטרף לשתי עמותות יצטרף גם ל"לשכת האקדמאי במחר". אין הבדל בין עמותות ויתקיימו בהן אותן פעילויות. עמית שיצטרף לשתי עמותות יהיה זכאי לכפל זכויות.
כל אקדמאי בעל תואר ראשון המוכר ע"י מל"ג
מענה טלפוני בין השעות 08:30-14:30 בימים א' – ד' 03-6921882 03-6921660 ניתן לפנות במייל agudacademi@gmail.com lishkatacademi@gmail.com
יצירת קשר